Αρχιτεκτονική πληροφορίας, σχεδιασμός δομής περιεχομένου

Αντώνης Λως
Διδάκτωρ, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προγραμματισμός, ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων

Ηλίας Πάστος
MSc Πολιτισμικής Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γραφικός σχεδιασμός

Σοφία Μυτιληναίου
Υπ. Διδάκτωρ, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Πλατφόρμα υλοποίησης

Η σελίδα κατασκευάστηκε με χρήση συτήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Συγκεκριμένα με το WordPress version 4.0

Γραφικό περιβάλλον διάδρασης

To γραφικό περιβάλλον διάδρασης βασίζεται στο template The Wetro

 

Copyrights 2014

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Εργαστήριο Κοινωνικής & Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης